Rodinný dům

Hoštice
Investor: Soukromý investor
Zhotovitel stavby: Biturbostav s.r.o.
Termín výstavby: 2017

Související stavby

Rodinný dům Holubice
Investor: Soukromý investor
Zhotovitel stavby: Biturbostav s.r.o.
Termín výstavby: 2019

Rodinný dům Hoštice
Investor: Soukromý investor
Zhotovitel stavby: Biturbostav s.r.o.
Termín výstavby: 2019

Rodinný dům Doubice, okr. Děčín
Investor: Soukromý investor
Zhotovitel stavby: Biturbostav s.r.o.
Termín výstavby: 1.1.2017 - 1.8.2019