Sportovní plocha SK PRAGA

Praha
Investor: SK PRAGA
Zhotovitel stavby: Biturbostav s.r.o.
Termín výstavby: 2020

Výstavba trvala zhruba tři měsíce, kdy termín zahájení započal 01.08.2020 a byl dokončen 02.11.2020.

Související stavby

Sportovní plocha SK Praga Vysočany III. Praha-Vysočany
Investor: SK Praga
Zhotovitel stavby: Biturbostav s.r.o.
Termín výstavby: 2023